Skåne Care tecknar långsiktigt avtal för strokesjukvård med Förenade Arabemiraten 

Skåne Care och experter från Skånes Universitetssjukhus har under hösten gjort en förstudie kring förutsättningarna för att etablera strokesjukvård enligt skånsk modell på Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Skåne Care har nu fått i uppdrag att tillsammans med teamet på SKMCA genomföra förstudiens rekommendationer med början redan i januari 2018. 

Strokesjukvården i Skåne är världsledande. Därför har Skåne och experter från Skånes Universitetssjukhus nu fått i uppdrag av SKMCA att arbeta tillsammans med sjukhusets team för att etablera modern strokesjukvård på plats i Förenade Arabemiraten. En förstudie genomfördes hösten 2017 och nu har nytt avtal tecknats av Skåne Care för att utveckla strokesjukvården med skånsk expertis med start i januari 2018.

Arbetet kommer att vara fullt finansierat, långsiktigt och värdeskapande för alla parter. Modern strokebehandling ger bättre behandlingsresultat och positiva effekter för patienter såväl som anhöriga och samhället i stort. Samarbetet är ett erkännande för internationell konkurrenskraft och den högkvalitativa vård vi har tillgång till i Skåne. Samtidigt utvecklar vi kompetensen hos Region Skånes egna experter som får verka i en ny miljö med andra utmaningar. Inom Region Skåne har arbetet med förstudien skapat en förståelse kring hur olika organisationsstrukturer, kulturer och regelverk påverkar möjligheten att bedriva god och effektiv sjukvård.

”Detta är en fantastisk möjlighet för Skåne och skånsk sjukvård att visa vad vi går för. Det betyder mycket för självkänslan och är bra för affärerna”.  Mikael Rosén, VD Skåne Care

”God strokesjukvård är en central del i ett fungerade sjukvårdssystem, det är viktigt för patienten och samhället. Att bedriva utvecklingsarbete som i detta projekt hjälper oss att bli bättre här hemma i Skåne också”.  Jesper Petersson, Verksamhetschef Neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS

Teamet från SUS från vänster: Dr Christer Nilsson, Enhetschef Caroline Nilsson, Verksamhetschef Jesper Petersson och Dr Marco Brizzi