Planerad vård av Internationella patienter

Vad är Skåne Care?

Skåne Care är helägt bolag av Region Skåne, som förmedlar svensk sjukvårdsexpertis till internationella kunder. Skåne Care förmedlar högspecialiserad vård till internationella patienter som söker vård i Skåne och hanterar bl.a. fakturering av vården till dessa patienter.

Vilka patienter hanteras av Skåne Care?

 • Utländsk patient skriven i land som ej är medlem i EU/EES
 • Utländsk patient från Norge och Island som omfattas av speciellt avtal där man erhållit betalningsgaranti (Ej S2-intyg).
 • Utländsk svensk bosatt/skriven i land utanför EU/EES och som INTE var folkbokförd i Region Skåne vid utflyttning från Sverige.
 • Utländsk svensk bosatt/skriven i Kanada, Nya Zeeland, USA, Australien och europeiska länder utanför EU/EES med vilka Sverige saknar konventioner (ex. Monacco, Andorra) oavsett vilket hemlandsting man har vid utflyttning från Sverige.

Vilken typ av vård gäller det?

Öppen och sluten planerad vård på samtliga sjukhus i Region Skåne.
Utländska patienter som söker primärvård och akut vård hanteras av vårdgivaren.

Patienter som söker dialys, abort, förlossning eller vård som inte går att anstå, ex. injektionsbehandling pga kronisk sjukdom, hanteras direkt av respektive sjukhus.

Hur går det till?

När ansökan om vård inkommit från utländsk medborgare till Skåne Care skickas en officiell vårdförfrågan från Skåne Care till berörd verksamhetschef för medicinsk- och kapacitets bedömning. Godkänns patienten för vård tas vårdplan samt ekonomiskt underlag fram av verksamheten. Detta skickas till Skåne Care som sköter kontakten med patienten och säkrar betalningen. Skåne Care hör av sig när ekonomiska delen är klar och det är då vården får påbörjas.

Hur gör jag som vårdgivare om jag får en vårdförfrågan från utländsk patient?

Får en offentlig vårdgivare förfrågan om planerad vård från någon av patientgrupperna ovan ska patienten hänvisas till Skåne Care info@skanecare.com eller ska vårdgivaren kontakta Skåne Care och lämna följande uppgifter innan vården påbörjas:

 • Patientens namn och födelsedatum
 • Patientens kontaktuppgifter
 • Vårdplan inkl. vårdtid och prisuppskattning

Viktigt att:

 • Meddela Skåne Care i god tid så snart vårdplanering är igång (vid förfrågan om planerad vård) eller direkt när patienten övergår från akut till planerad vård (vid akut vård). Notera att det kan ta upp till 2 veckor för att säkra betalningen.
 • Information om vårdkostnad till patient/sponsor lämnas enbart av Skåne Care.
 • Förskottsbetalning/betalningsgaranti Skåne Care tillhanda innan vården påbörjas.
 • Registrering av vård av utländsk patient inför fakturering sker under eller direkt efter avslutad vård.
 • Skåne Care hålls uppdaterad om vårdkostnaden under hela vårdförloppet. Meddela omgående avvikelser från gällande vårdplan (ex. komplikationer, patient deltagande i klinisk studie) för att kunna säkra finansiering.

 

Skåne Cares kontaktperson
Eva Stattin
Mobil: 0706 40 62 50
E-post: eva.stattin@skanecare.com alternativt eva.stattin@skane.se om du behöver använda säker epost.