Partnerskapsbygge med Shanghai

Skåne Care träffade representanter för vår kinesiska partner Haiwaiguahao i Lund den 25 augusti för att prata om pågående och framtida projekt, samt hur vi genom vårt partnerskap skapar förutsättningar för Skåne Care att förmedla Region Skånes vårdexpertis till Kina. Den kinesiska marknaden är enorm, men Sverige är okänt och det kräver långsiktighet för att bygga upp kunskap och intresse. Haiwaiguahao har lokal förankring i framför allt Shanghai och har ett stort nätverk som är intresserade av specialistvård i utlandet.