Specialistvård

Vårt erbjudande till internationella patienter

Sjukvård i världsklass

Skåne Care erbjuder internationella patienter tillgång till medicinsk behandling med resultat av högsta kvalitet. Patienter erbjuds allt från medicinska bedömningar och second opinions till avancerade operationer, högspecialiserade behandlingar och långsiktig rehabilitering.

Det är enkelt att göra en vårdförfrågan. Vårt team hjälper till med praktiska detaljer så att du kan fokusera på vården. För enskilda internationella patienter eller patientgrupper, kan Skåne Care ordna:

  • Transport till/från flygplatsen-boende-sjukhuset.
  • Boende – med eller utan pentry.
  • Tolkar inom och utanför sjukhuset.
  • Praktiska råd och stöd.
  • Stödjande dokument för visumansökningar.

Skåne Care och våra partners arbetar för att säkerställa att patienternas vårdbehov noga utvärderas och behandlas. Patientsäkerhet är en av de viktigaste frågorna i sjukvården i Sverige och det arbetas aktivt med frågan. Exempelvis har smittskyddsåtgärder bidragit till låg förekomst av MRSA, vilket innebär att patienter löper betydligt mindre risk att smittas av multiresistenta bakterier på svenska sjukhus än på andra håll i världen.

p11

Så här söker du vård

Gör en vårdförfrågan

Nedan finner du information om hur du som kommer från ett land utanför EU söker planerad vård i Skåne. Vid eventuella frågor, kontakta oss på info@skanecare.com
För förfrågan om vård till större grupper av patienter, vänligen kontakta vårt team.

1. Vårdförfrågan

Fyll i ansökningsformuläret och skicka tillsammans med:

För att skydda känsliga personuppgifter kan du skicka dokument som krypterad data eller till Skåne Care AB, Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund, Sverige.

2. Tillgänglighet och beräknad vårdkostnad

Efter att Skåne Care har fått en komplett vårdförfrågan, undersöker vi tillgänglighet och kostnader för sjukvård med berörd verksamhet. Vi kommer att besvara din förfrågan inom en till två veckor. Om du kan erbjudas vård, kommer vi att presentera en vårdplan och beräknad kostnad som ska bekräftas av dig och/eller din sponsor för att gå vidare i processen. Vänligen observera att det inte finns några fördefinierade kostnader utan att kostnaderna beräknas efter individuellt vårdbehov.

3. Bekräftelse och betalning

När Skåne Care har fått en bekräftelse av dig och/eller din sponsor, bokas andra tjänster som är sammanlänkade med din vårdvistelse i Sverige. Du kommer att behöva garantera full ekonomisk täckning av planerad vård och boende i förväg genom betalning av faktura som skickas till din adress eller genom en betalningsgaranti från sponsor.

4. Logistik och visum

En vårdplan, tid för besök och logistik kring resa och vistelse skickas till dig i förväg. Om du behöver ansöka om visum bifogas vårdplanen till visumansökan som ska lämnas in så snart som möjligt. För mer information om visumansökan, se migrationsverket

Our visiting medical professionals

bring our expertise to you

Skåne Care can send Swedish medical expertise to you. Specialist doctors, specialist nurses, or complete teams of experienced medical personnel can travel to your country to boost your organisation with the medical skills you need. Our visiting medical professional programme is flexible and creates a solution that works for you.

We focus on short-term visits (up to two weeks). However, we are able to tailor our visits to your needs.

The programme can:

  • Provide a wide range of skills at different levels.
  • Send an individual or team.
  • Arrange a single visit or a long-term series of regular visits.