Styrelse

Styrelse

Björn Eriksson

Förvaltningschef SUS, ordförande

Rita Jedlert

Direktör, Södra regionvårdsnämnden - ledamot

Björn Ekelund

Forsknings- och strategichef inom Ericsson - ledamot

Pelle Johnsson

Klinisk programchef SDV, Region Skåne - ledamot

Pia Lundbom

tf hälso- och sjukvårdsdirektör - ledamot