Skåne Cares ägare

Skåne Cares ägare

Skåne Care – ett bolag inom Region Skåne

Skåne Care AB är ett helägt bolag av Region Skåne och dotterbolag till Region Skåne Holding AB som utformar ägardirektiv och svarar för uppföljning och kontroll för ägarens räkning. Region Skåne Holding ABs styrelseledamöter ingår i regionstyrelsen. VD i holdingbolaget är regiondirektör i Region Skåne. Skåne Cares styrelse utses av regionfullmäktige i Region Skåne.

Skåne Cares främsta partners för planerad vård, utbildning och konsulttjänster till internationella kunder är sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne. Samarbetet mellan Skåne Care och sjukvårdsförvaltningarna bygger på ett ramavtal som säkerställer att samarbetet har en positiv inverkan på vården till svenska patienter.

Sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne ansvarar för alla frågor om tillgänglighet och medicinsk expertis. Skåne Care ansvarar för avtal, relation med kund och planering utanför vårdtillfälle eller utbildning samt garanterar finansiella åtaganden.

owners