Om oss

om Skåne Care

Upplev sjukvård av hög kvalitet

Skåne Care är ett helägt bolag av Region Skåne och ingår i södra Sveriges offentliga hälso- och sjukvårdssektor. Skåne Care erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Skånes universitetssjukhus leder vårt nätverk av sjukhus på tio orter och över 100 vårdcentraler. Det finns runt 30 000 läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ger vård till Skånes 1,3 miljoner invånare.

Vi erbjuder internationella kunder:

  • Specialiserad sjukvård av hög kvalitet.
  • Utbildning för vårdpersonal.
  • Konsulttjänster för att utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård.
  • Skräddarsydda tjänster efter behov.

p5

Varför Sverige?

Topprankad sjukvård

I ett globalt perspektiv placerar sig svensk sjukvård högt i rakningar och det finns en ständig strävan i den svenska sjukvården efter att förbättra medicinska resultat ytterligare. De cirka 100 nationella kvalitetsregister som vi har i Sverige ger unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården. Kvalitetsregisterna möjliggör lärande, forskning och ständiga förbättringar. Sverige deltar dessutom aktivt i internationella samarbeten gällande specialiserad sjukvård, förbättrad patientsäkerhet och ökat patientinflytande.

Den svenska sjukvården:

  • Visar medicinska resultat av hög kvalitet samtidigt som kostnaderna ligger på ett OECD-genomsnitt.
  • Bygger på principerna kvalitet, tillförlitlighet, effektivitet och jämlikhet.
  • Är decentraliserad till regional nivå.
  • Är främst offentligt finansierat.

Varför Skåne?

Nära samarbete mellan forskning och klinisk verksamhet

Att sjukvården i Skåne uppvisar medicinska resultat av hög kvalitet kan bland annat förklaras av det nära samarbetet mellan universiteten, industrin och sjukvården.

Exempelvis är Skånes universitetssjukhus det tredje största universitetssjukhuset i Sverige och erbjuder unik kompetens inom specialistvård, utbildning till vårdpersonal och ledande forskning. Lunds universitet är det största universitetet i Skandinavien och ett av de 100 bästa universiteten i världen. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitets nära samarbete möjliggör banbrytande forskning som bidrar till förebyggande patientvård samt diagnostik och behandling av hög kvalitet.

Forskning och klinisk samverkan har stärkt den skånska sjukvården i årtionden. Ett exempel är det globala medicinteknikföretaget Gambro, baserat i Skåne, som bildades i början av 1960-talet. Allt började med den första kliniskt konstgjorda njuren som uppfanns av professor Nils Alwall vid Lunds Universitet.

Idag är ett regionalt fokus e-hälsa, ett område där företag samarbetar med vårdgivare för att utveckla e-hälsotjänster som skapar helt nya förutsättningar för sjukvården och som kan öka patientens möjlighet att ta en aktiv roll i sin egen hälsa och behandling.

p4

VÅRA SJUKHUsbyggnader

Våra anläggningar är fyllda av ultramodern medicinskt teknik. I Malmö finns Skånes universitetssjukhus runda hus, speciellt byggt för akutsjukvård, mottagande av traumapatienter och vård av patienter med infektionssjukdomar. Hittills har denna byggnad varit föremålet för över 400 studiebesök, främst internationella. Byggnaden designades i tätt samarbete med den medicinska expertisen och är unikt utformad för att kunna förhindra spridnings av infektionssjukdomar.

I Malmö, Lund och Helsingborg skapas just nu nästa generation sjukhusbyggnader, fullt utrustade för att hantera framtidens krav från patienter, modern teknik och hållbarhetskrav.

Två betydande forskningsanläggningar byggs för nuvarande i Lund. MAX IV som kommer att bli ett världsledande forskningscentrum för acceleratorfysik med synkrotronljus samt ESS, European Spallation Source.

 

VÄLKOMMEN TILL CHARMIGA SKÅNE

De vackra vidderna, pulserande städerna och närheten till kontinenten gör Skåne väl värt ett besök. Skåne erbjuder kreativa, ovanliga och autentiska upplevelser, allt inom 1 timmes avstånd.

Vi har 400 km kuststräcka i tre vädersträck med långa, inbjudande sandstränder likväl som mörka skogar, kuperade vandringsleder och brusande vattenfall. Landsbygd och charmiga fiskebyar ligger inom pendelavstånd till storstäder såsom Malmö och Danmarks huvudstad Köpenhamn. Skåne är en multikulturell del av Sverige och här lever över 160 olika nationaliteter sida vid sida.

Skånes historia är tydlig, inte minst genom de 200 slott och herresäten som finns bevarade. Det kulturella utbudet är stort både inom musik, konst och mat. Här finns något för alla smaker.

Med långa ljusa somrar och milda vintrar kan du uppleva allt som Skåne har att erbjuda. Skåne har lite av allt.

För mer information om Skåne besök gärna www.visitskane.com

 

p14