SWEDISH HEALTHCARE EXCELLENCE

Skåne Care erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Erbjudandet omfattar planerad vård till patienter, utbildning för vårdpersonal och konsulttjänster för att utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård. Besök vår engelska hemsida för ytterligare information om Skåne Care och våra tjänster.