Styrelse

Styrelsen i Skåne Care har en bred och kompetent sammansättning med förtroendevalda politiker, tjänstemän från Region Skåne och en ledamot från näringslivet.

Samtliga ledamöter utses av Regionfullmäktige.

John Roslund

STYRELSEORDFÖRANDE, LEDAMOT I REGIONFULLMÄKTIGE

Ingrid Lennerwald

VICE ORDFÖRANDE, LEDAMOT I REGIONFULLMÄKTIGE

Björn Ekelund

FORSKNINGS- OCH STRATEGIDIREKTÖR PÅ ERICSSON

Per Ola Kimblad

BITRÄDANDE FÖRVALTNINGSCHEF SKÅNE UNIVERSITETSSJUKHUS

Pia Lundbom

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR – LEDAMOT