Välkommen till offentlig sjukvård på export

Skåne Care marknadsför och exporterar kompetens från den svenska hälso- och sjukvården till länder runt om i världen.

Svensk sjukvård och den svenska modellen står sig stark i internationell konkurrens vilket vi på Skåne Care är stolta över och fast beslutna att försvara. Vårt erbjudande omfattar konsulttjänster för att bygga, leda och utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård, planerad högspecialiserad sjukvård till patienter samt utbildning.

Skåne Care är en del av Region Skåne och ett offentligt bolag.
Det är Regionfullmäktige som definierar vårt uppdrag och utser styrelsen. Den verksamhet som bolaget bedriver finansieras helt av de affärer vi gör, Skåne Care får inga skattemedel för sin drift. Varje år kommunicerar fullmäktige storleken på den vinst som skall gå tillbaka in till Region Skåne från bolaget.

Utöver att vi bidrar till regionens finansiering ger vi möjlighet till internationella utbyten i olika former. Det kan vara allt från tankar och idéer till att vi ombeds hitta patientkategorier vi har ont om i Sverige för att bibehålla vår kliniska förmåga eller stöd vid samarbeten inom organdonationer.

Att få möjlighet att exponeras i internationell miljö kan vara en spännande injektion till de vi sänder ut på projekt i världen och de inkommande specialistläkare, fellowships och specialisttandläkare vi koordinerar ger ett omtyckt tillskott av perspektiv i verksamheterna här hemma. Verksamheterna styr helt vilka internationella samarbeten de är intresserade av och tack vare den ökade intjäningen ges möjligheter till utökad kapacitet i den svenska vården.

Skåne Care är det enda offentliga bolaget i Sverige med uppdrag att exportera svenskt vårdkunnande. Vi arbetar nära statligt främjande och det offentliga Sverige så väl som det privata näringslivet. Vi tror att samverkan är bästa vägen till framgång, både med våra partners här hemma och med kunder runt om i världen.

Skåne Cares största partner till projekt med internationella kunder är Skånes universitetssjukhus (SUS). I samarbetet ansvarar sjukvården för tillgänglighet och medicinsk expertis. Vi från Skåne Care driver försäljning, avtal och relation med kund. 

Besök vår engelska sida för mer information om vårt internationella erbjudande. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill veta mer.

Kontakta oss