Skåne Cares upphandling av privata vårdgivare för planerad vård inom vissa specialistområden är nu öppen för anbud

Skåne Care inbjuder privata vårdgivare att inkomma med anbud i upphandling av planerad vård för internationella kunder inom ett eller flera av följande specialistområden:

  • Ortopedi (inklusive rehabilitering)
  • Handkirurgi
  • Neurologi
  • Rehabiliteringsmedicin
  • Kirurgi (allmänkirurgi)
  • Kärlkirurgi
  • Onkologi
  • Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Plastikkirurgi
  • Urologi

Syftet med upphandlingen är att Skåne Care ska kunna erbjuda fler internationella kunder tillgång till expertis och medicinska vårdtjänster som ett komplement till den hälso- och sjukvård som Region Skåne erbjuder. Skåne Care har som målsättning att teckna ramavtal med flera leverantörer.

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från

TendSign på denna länk: Upphandling specialistvård av internationella patienter.

Anbud kan endast lämnas elektroniskt i TendSign och eventuella frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ställs via TendSign.

Sista anbudsdag är 2016-12-19.