Skåne Care har skrivit två Memorandum of Understanding med Gansuprovinsen i Kina

I november besökte Skåne Care Gansuprovinsen i Kina tillsammans med Skånes universitetssjukhus, som representerades av Karin Träff Nordström, divisionschef för division primärvård. Det finns ett stort intresse för att samarbeta med Skånes universitetssjukhus, vilket resulterade i två Memorandum of Understanding med The First Hospital of Lanzhou University respektive Health and Family Planning Commission of Gansu Province. Möjliga samarbeten omfattar utbildning av medicinsk personal, både i Skåne och i Kina, samt utbildning inom sjukhusledning, sjukhusadministration och annan relevant kunskap inom hälso- och sjukvård.

Skåne Care ser mycket fram emot att tillsammans med Skånes Universitetssjukhus etablera ett gott samarbete med The First Hospital of Lanzhou University samt Health and Family Planning Commission of Gansu, med ett givande kunskaps- och erfarenhetsutbyte under en lång tid framöver.

– Det var väldigt spännande och roligt att resa till Kina tillsammans med Skåne Care. Utöver intressanta besök på sjukhus med givande möten och samtal med kinesisk personal var det utvecklande för mig personligen att få en inblick i den kinesiska sjukvården, säger Karin Träff Nordström. Jag tror att vi har goda möjligheter att tillsammans med Skåne Care etablera samarbeten som kommer att vara utvecklande för medarbetarna inom Skånes universitetssjukvård och för Region Skåne i stort och ser fram emot att vi tar nästa steg.

Delegation från Skåne Care och SUS tillsammans med partners i Kina