Inför upphandling – tack för synpunkter!

Den 9 mars var sista dag för synpunkter på remissen förfrågningsunderlag Planerad vård för internationella kunder inom vissa specialistområden med tillhörande bilagor. Tack för inkomna synpunkter!

Upphandlingen i sin helhet annonseras på Visma TendSign under april.