Almedalen 30 juni: Hälsa på export

Efterfrågan på högspecialiserad sjukvårdskompetens ökar världen över och svensk sjukvård kan bli en konkurrenskraftig aktör på en snabbt växande marknad. Men vågar och vill politiker satsa på vårdexport?

Märta Stenevik (MP), förste vice ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne, Per Ljungman, professor i hematologi, ansvarig för verksamheten med allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Penilla Guthner (KD), riksdagsledamot, näringsutskottet, Johan Edstav (MP), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

Tid: 30 juni kl 14.40–15.30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins väg 8, Visby

Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och Veckans Affärer i samarbete med Swecare, Skåne Care, Stockholm Care, Sahlgrenska International Care och Akademiska sjukhuset.

Mer information >>