Styrelse

Styrelse

Björn Eriksson

Styrelsens ordförande, Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

Rita Jedlert

Tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne

Björn Ekelund

Forsknings- och strategichef Ericsson

Pelle Johnsson

Chef för programkontoret för digitalisering på Skånes Universitetssjukhus

Pia Lundbom

Strategisk rådgivare i regiondirektörens stab