Om oss

om Skåne Care

Upplev sjukvård av hög kvalitet

Skåne Care är ett helägt bolag av Region Skåne och ingår i södra Sveriges offentliga hälso- och sjukvårdssektor. Skåne Care erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Skånes universitetssjukhus leder vårt nätverk av sjukhus på tio orter och över 100 vårdcentraler. Det finns runt 30 000 läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ger vård till Skånes 1,3 miljoner invånare.

Vi erbjuder internationella kunder:

  • Specialiserad sjukvård av hög kvalitet.
  • Utbildning för vårdpersonal.
  • Konsulttjänster för att utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård.
  • Skräddarsydda tjänster efter behov.

p5

Varför Sverige?

Topprankad sjukvård

I ett globalt perspektiv placerar sig svensk sjukvård högt i rakningar och det finns en ständig strävan i den svenska sjukvården efter att förbättra medicinska resultat ytterligare. De cirka 100 nationella kvalitetsregister som vi har i Sverige ger unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården. Kvalitetsregisterna möjliggör lärande, forskning och ständiga förbättringar. Sverige deltar dessutom aktivt i internationella samarbeten gällande specialiserad sjukvård, förbättrad patientsäkerhet och ökat patientinflytande.

Den svenska sjukvården:

  • Visar medicinska resultat av hög kvalitet samtidigt som kostnaderna ligger på ett OECD-genomsnitt.
  • Bygger på principerna kvalitet, tillförlitlighet, effektivitet och jämlikhet.
  • Är decentraliserad till regional nivå.
  • Är främst offentligt finansierat.

Varför Skåne?

Nära samarbete mellan forskning och klinisk verksamhet

Att sjukvården i Skåne uppvisar medicinska resultat av hög kvalitet kan bland annat förklaras av det nära samarbetet mellan universiteten, industrin och sjukvården.

Exempelvis är Skånes universitetssjukhus det tredje största universitetssjukhuset i Sverige och erbjuder unik kompetens inom specialistvård, utbildning till vårdpersonal och ledande forskning. Lunds universitet är det största universitetet i Skandinavien och ett av de 100 bästa universiteten i världen. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitets nära samarbete möjliggör banbrytande forskning som bidrar till förebyggande patientvård samt diagnostik och behandling av hög kvalitet.

Forskning och klinisk samverkan har stärkt den skånska sjukvården i årtionden. Ett exempel är det globala medicinteknikföretaget Gambro, baserat i Skåne, som bildades i början av 1960-talet. Allt började med den första kliniskt konstgjorda njuren som uppfanns av professor Nils Alwall vid Lunds Universitet.

Idag är ett regionalt fokus e-hälsa, ett område där företag samarbetar med vårdgivare för att utveckla e-hälsotjänster som skapar helt nya förutsättningar för sjukvården och som kan öka patientens möjlighet att ta en aktiv roll i sin egen hälsa och behandling.

p4

Our cutting edge facilities

Where we work

Our facilities are fitted with ultra modern equipment. In Malmö, the new Skåne University Hospital building for emergency, trauma, and infectious disease has attracted more than 400 study visits – mostly international. The facility was designed in close consultation with medical experts and was uniquely planned from an infection control perspective.

Continued large-scale investments at sites in Malmö, Lund, and Helsingborg will create the next generation of hospitals fully adapted to the demands of patients, modern technology, and environmental sustainability. Two major research facilities are also under construction in Skåne. The MAX IV Laboratory will be a world-leading synchrotron radiation laboratory. European Spallation Source, a European facility, will house the world’s most powerful neutron source.

Our home of Skåne

Welcome to a charming place

The beautiful scenery, vibrant cities, and close proximity to the continent makes Skåne, Sweden’s most southerly province, well worth exploring. Skåne offers creative, unusual, and authentic experiences within close distances.

We have 400 kilometers of coastline in three directions with long, inviting sandy beaches, as well as deep forests in the central and northeastern parts, and steep rocky precipices in the northwest. The rural areas and the charming fishing villages are close to the cities, with cosmopolitan Malmö in the southwest and the major European city of Copenhagen close by. The region is multicultural with over 160 nationalities and 100 different languages. Most people are proficient in English.

Skåne’s history is clearly visible, not least at our 200 castles and manors. Culturally you find international concert halls, art exhibitions, theatre and cuisine to suit all tastes.

With generally long summers and mild winters you can experience all that Skåne has to offer in comfort, whether it’s indoor or outdoor activities you’re interested in. Skåne is neither one thing nor the other. Skåne has a bit of everything.

Offering a bit of everything, Skåne makes enjoying yourself easy. For more information, visit www.visitskane.com/en.

p14